Actress: Alexis Grace. Title and Studio: Sexy Alexis Dominates Her Man ClareSpanksMen